Functies voor Civiele Ingenieurs

Specialist in bemiddeling van Vacatures in de Civiele Techniek

Als Bruggenbouwer verbind je. Dat is wat we letterlijk met hart en ziel doen: het succesvol bemiddelen van ingenieurs met een civieltechnische, elektrotechnische of werktuigbouwkundige opleiding in de infra- en civieltechnische sector. De opdrachtgevers van Bruggenbouwers zijn zorgvuldig uitgekozen en bestaan voornamelijk uit aannemers, advies- en ingenieursbureaus, waterschappen en enkele overheidsinstanties. De activiteiten van onze opdrachtgevers variëren van wegenbouw tot civiele betonbouw en van ondergrondse infratechniek tot verkeerstechniek.

Disciplines binnen de Civiele Techniek

Disciplines waarin Bruggenbouwers actief is en waar vacatures openstaan:
Beton- en Waterbouw, Wegenbouw, Railinfra, Ondergrondse Infratechniek, Verkeers- en Besturingstechniek, Dynamisch Verkeersmanagement (DVM), Baggeren, Industriebouw, Milieutechniek, Geotechniek, Geodesie, Stedelijke- en Ruimtelijke ontwikkeling, Verkeerskunde, Cultuurtechniek, Watermanagement, Constructies, Bodemsanering, Milieukunde, Openbare Verlichting (OV), Verkeersregelinstallaties (VRI’s), Tunnel Technische Installaties (TTI’s), DRIP’s, Beweegbare Bruggen, Kabels & Leidingen, Funderingstechniek en Riolering.

Vacatures Civiele Techniek

Systems Engineer (SE), EMVI-coördinator, (Primavera)planner, Assetmanager, Contractmanager, Contractdeskundige, Omgevingsmanager, Ontwerpcoördinator, Ontwerper MX, Modelleur (Revit/BIM), Constructeur, Werkvoorbereider, Calculator, Uitvoerder, Projectcoördinator, Projectleider, Projectmanager, (Project)directeur, Afdelingshoofd, Coördinator beheer & onderhoud, Maintenance Engineer, Projectorganisator, Geotechnisch Adviseur, Tendermanager, Risicomanager, Ontwerpleider.