Vacatures IXAS

Bruggenbouwers wordt vaak gevraagd om mee te denken over de projectmatige inzet van technische professionals op grote multidisciplinaire infrastructurele / civiele projecten.

Zo wordt Bruggenbouwers ook betrokken bij de invulling van vacatures IXAS

Project: IXAS 

Het PPS project ''A9 Gaasperdammerweg'' ook wel project IXAS omvat het ontwerp, de realisatie, het beheer en onderhoud en de financiering van de infrastructuur op de A9 tussen Diemen en Holendrecht. Alle werkzaamheden zijn gericht op de reconstructie en uitbreiding van de A9 tussen de knooppunten Holendrecht - Diemen in de regio Amsterdam, waaronder ook de brug over de Gaasp en de tussenliggende kruisende infrastructuur op de snelweg A9 Gaasperdammerweg en de aanleg van een ongeveer drie kilometer lange landtunnel.

Start: In juli 2014 is de aanbesteding gegund aan het consortium bestaande uit: Fluor, Ballast Nedam, Heijmans en 3i.

Duur: Het project wordt naar verwachting in 2021 opgeleverd. De globale planning die hierbij wordt gehanteerd:

  • 1e fase verwijderen groen Februari 2015
  • Start werkzaamheden spoor, metro Juni 2015
  • Start werkzaamheden gehele projectgebied Augustus 2015
  • Bypass en wisselbaan gereed Mei 2016
  • Start bouw tunnel Juni 2016
  • Tunnel (civiel) gereed hoofd- en parallel buizen Juli 2017
  • Inrichten wisselbuis, uitbreiden knooppunt Holendrecht
  • Aansluiten Amsterdams wegennet Juli 2017-2020
  • Verkeer door de tunnel 2020
  • Inrichten park 2021

Bruggenbouwers vervult een breed scala van beschikbare vacatures IXAS en is voor wat betreft deze vacatures betrokken van initiatieffase tot en met het beheer en onderhoud.


Bruggenbouwers
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024