Vacatures Rotterdamsebaan

Bruggenbouwers wordt vaak gevraagd om mee te denken over de projectmatige inzet van technische professionals op grote multidisciplinaire infrastructurele / civiele projecten.

Zo wordt Bruggenbouwers ook betrokken bij de invulling van Vacatures Rotterdamsebaan

Project: Rotterdamsebaan

De bereikbaarheid van Den Haag is vooralsnog grotendeels afhankelijk van de Utrechtsebaan (A12). De nieuwe Rotterdamsebaan verbindt de A4/A13 met de centrumring van Den Haag en zal de A12 en het het sluipverkeer bij files op de A12 moeten ontlasten. Het 3,8 kilometer lange tracĂ© doorkruist het grondgebied van de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Rijswijk. Onderdeel is een geboorde tunnel met tweemaal twee rijstroken en een lengte van 1.525 meter. 


Start:  Het aanbestedingstraject voor het hoofdcontract van de Rotterdamsebaan is in 2014 van start gegaan en zal naar verwachting in 2015 definitief gegund worden 

Duur: De nieuwe infrastructuur komt naar verwachting in 2019 gereed en kent de volgende globale planning:

  • In 2014 is gestart met het bouwrijp maken van het tracĂ©.
  • In 2015 worden aanliggende wegen gereedgemaakt. Dan wordt ook de aanbesteding afgesloten
  • In 2016 kan worden gestart met de aanleg van de boorputten.
  • Vanaf 2017 kan de tunnelboormachine aan de slag.
  • In de periode 2017-2019 vindt de herinrichting van de Vlietzone en de Binckhorstlaan plaats.

Bruggenbouwers vervult een breed scala van beschikbare Vacatures Rotterdamsebaan en is voor wat betreft deze vacatures betrokken van ontwerp tot en met het beheer en onderhoud.