Vacatures Zuidasdok

Bruggenbouwers wordt vaak gevraagd om mee te denken over de projectmatige inzet van technische professionals op grote multidisciplinaire infrastructurele / civiele projecten.

Zo wordt Bruggenbouwers ook betrokken bij de invulling van vacatures Zuidasdok 

Project: Zuidasdok

Zuidasdok is gericht om de Amsterdamse Zuidas beter bereikbaar te maken waarbij rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente van Amsterdam de handen in een hebben geslagen. Zo wordt het station Amsterdam Zuid uitgebreid en het stedelijk en regionaal openbaar vervoer ingepast. Verder vindt er een verbreding plaats van de A10 Zuid naar 2 keer 6 rijstroken. Ter hoogte van het centrum van de Zuidas worden twee tunnels aangelegd, gericht ook op de vermindering van de geluidbelasting.  Hierdoor kan Zuidas verder worden ontwikkeld tot een duurzaam gemengd stedelijk centrum voor wonen, werken en voorzieningen.

Start: De aanbesteding is gestart in april 2015. De waarde van het project is begroot op circa 1 miljard euro en de gunning van het project is beoogd in het tweede kwartaal 2017 . 

Bruggenbouwers vervult een breed scala van beschikbare Vacatures Zuidasdok en is voor wat betreft deze vacatures betrokken van initiatieffase tot en met het beheer en onderhoud.