Vacatures Ruimte voor de Rivier

Bruggenbouwers wordt vaak gevraagd om mee te denken over de projectmatige inzet van technische professionals op grote multidisciplinaire infrastructurele / civiele /waterbouwkundige projecten.

Zo wordt Bruggenbouwers ook betrokken bij de invulling van Vacatures Ruimte voor de Rivier.

Project(en): RUIMTE VOOR DE RIVIER

Een groot deel van ons land ligt onder de zeespiegel. Daarom beschermen de duinen aan de kust en de deltawerken in Zeeland ons tegen de zee. Het smeltwater uit de bergen en het regenwater wordt via de rivieren naar de zee gebracht. In het rivierengebied in Nederland wonen zo'n 4 miljoen mensen. Deze mensen beschermen we met dijken, kanalen, sluizen en gemalen. Ruimte voor de Rivier, gaat daarom op meer dan 30 plekken in Nederland de rivier de ruimte geven om de kans op overstromingen in de toekomst te kunnen beperken. In rivierjargon: we verbeteren de ruimtelijke kwaliteit. Bij het eindresultaat houden we rekening met het unieke karakter van de IJssel, Waal en Rijn.

Aan de volgende deelprojecten helpt Bruggenbouwers bij de invulling van Vacatures Ruimte voor de Rivier:

 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkteruglegging Lent
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverbetering Lek / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaarden
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverbetering Nederrijn / Arnhemse- en Velpsebroek
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverbetering Nederrijn / Betuwe / Tieler- en Culemborgerwaard
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverlegging Cortenoever
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverlegging Hondsbroeksche Pleij
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverlegging Voorsterklei
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Millingerwaard
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Hoogwatergeul Veessen Wapenveld
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Kribverlaging Waal en Langsdammen
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving De Tollewaard
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Doorwerthsche Waarden
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Huissensche Waarden
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Meinerswijk
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Middelwaard
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Munnikenland
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverbetering Amer / Donge
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverbetering Bergsche Maas / Land van Altena
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverbetering Steurgat / Land van Altena
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Ontpoldering Noordwaard
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Project Zuiderklip
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Rivierverruiming Overdiepse Polder
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverlegging Westenholte
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Bolwerksplas, Worp en Ossenwaard
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Keizers- en Stobbenwaarden en Olsterwaarden
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Scheller en Oldener Buitenwaarden
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Obstakelverwijdering Elst
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Bossenwaard, Pontwaard en Heerenwaard
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Dijkverbetering Lek / Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Uiterwaardvergraving Avelingen
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier Waterberging Volkerak-Zoommeer

Bruggenbouwers vervult een breed scala van beschikbare Vacatures Ruimte voor de Rivier en is voor wat betreft deze vacatures betrokken van ontwerp tot en met het beheer en onderhoud.

Bruggenbouwers
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183