privacy statement

Alle informatie die je aan ons verstrekt valt onder dit Privacy Statement. Bruggenbouwers stelt alles in het werk om deze informatie vertrouwelijk en zorgvuldig te behandelen. Op elk gewenst moment kun je ons verzoeken om de door jou verstrekte gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Registratie gegevens
Voor enkele diensten die wij aanbieden via onze website vragen wij je enkele persoonsgegevens in te voeren. Dit is nodig om:
- De dienstverlening van Bruggenbouwers te (kunnen) optimaliseren en/of
- Een geschikte functie voor je te vinden en de diensten die Bruggenbouwers via deze website aanbiedt aan jou ter beschikking te kunnen stellen en uit te (kunnen) voeren en/of
- Je te informeren over de diensten van Bruggenbouwers.
Door het invoeren van je gegevens op deze website geef je Bruggenbouwers toestemming om deze gegevens te registreren in onze database en te gebruiken voor onze normale bedrijfsdoeleinden, zoals hierboven beschreven.
Van sitebezoekers worden automatisch algemene gegevens bijgehouden, zoals bezoekersaantallen en opgevraagde pagina’s. Doel hiervan is om de inrichting van de site te optimaliseren en de ebruikersvriendelijkheid verder te verbeteren. Het gaat hierbij dus om cijfermatige gegevens en uitdrukkelijk niet om persoonsgegevens.

Verstrekking gegevens aan derden
Om een passende functie voor je te kunnen vinden stelt Bruggenbouwers de door jou verstrekte gegevens in overleg met jou ter beschikking aan de door haar geselecteerde werkgever(s). Bruggenbouwers zal je gegevens niet, anders dan hiervoor omschreven, zonder jouw voorafgaande toestemming verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden, tenzij zij hiertoe is verplicht op grond van de wet, CAO, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Aansprakelijkheid
Bruggenbouwers aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de door jou verstrekte gegevens door de door haar geselecteerde werkgever(s) en/of derde(n), aan wie jouw gegevens worden verstrekt nadat je daartoe toestemming hebt gegeven.
Bruggenbouwers streeft ernaar deze website zo eenvoudig en gebruiksvriendelijk mogelijk te houden. De website is dan ook voortdurend in ontwikkeling. Ondanks onze voortdurende zorg en aandacht voor de samenstelling van deze site, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Hiervoor kan Bruggenbouwers geen aansprakelijkheid accepteren.

Voor de inhoud, actualiteit en werking van websites van derden die via ‘links’ op deze website kunnen worden opgeroepen aanvaardt Bruggenbouwers geen aansprakelijkheid.

Bruggenbouwers sluit voorts alle aansprakelijkheid uit voor enige directe of indirecte schade, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze website.
Bruggenbouwers behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement aan te passen indien wijzigingen in ons beleid, bedrijfsvoering, de wet of rechtspraak daartoe aanleiding geven.

Vragen
Voor vragen, opmerkingen of suggesties over de inhoud van de website Bruggenbouwers.nl of over ons privacy beleid kun je een email sturen naar
info@bruggenbouwers.nl Heb je al een contactpersoon bij Bruggenbouwers dan kun je uiteraard met hem of haar contact opnemen.

Bruggenbouwers
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577