Vacatures Zeesluis IJmuiden - OpenIJ

Bruggenbouwers wordt vaak gevraagd om mee te denken over de projectmatige inzet van technische professionals op grote multidisciplinaire infrastructurele / civiele projecten.

Zo wordt Bruggenbouwers ook betrokken bij de invulling van Vacatures Zeesluis IJmuiden - OpenIJ

Project: Zeesluis IJmuiden - OpenIJ
Na bijna 100 jaar is de Noordersluis in IJmuiden aan vervanging toe. Een nieuwe, grotere zeesluis moet de bereikbaarheid van de haven van Amsterdam verbeteren en de economie in de regio stimuleren door getij-onafhankelijk ruimte te bieden aan de steeds groter wordende zeeschepen. De nieuwe zeesluis wordt 70 meter breed, 500 meter lang en 18 meter diep. Rijkswaterstaat heeft de bouw van de nieuwe zeesluis IJmuiden bij de ingang van het Noordzeekanaal gegund aan consortium OpenIJ. Dit consortium bestaande uit BAM-PGGM en VolkerWessels-DIF is verantwoordelijk voor het ontwerpen, bouwen, financieren en gedurende 26 jaar onderhouden van de nieuwe zeesluis. Samen met Boskalis, Van Oord, Arcadis, Iv-Infra, Royal HaskoningDHV, Hollandia, ZUS, Delta Pi, Nspyre en Bosch Rexroth werkt OpenIJ als één team samen.

Sluizenprogramma

Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam en Havenbedrijf Amsterdam NV werken samen bij het project Zeetoegang IJmond. De gemeente Velsen is betrokken als wettelijk adviseur in het kader van de ruimtelijke ordening. Het project Zeetoegang IJmond is onderdeel van het DBFM Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat. Dat omvat zes projecten: keersluis Limmel, 2de kolk Eefde, 3de kolk Beatrixsluis, Zeetoegang IJmond, Zeesluis Terneuzen en de Afsluitdijk.

Globale Planning:

  • 2016 - Functievrij maken Zuidersluiseiland en Middensluiseiland
  • 2016 - Start aanleg tijdelijke weg Middensluiseiland
  • 2016 - Verwijderen Zuidersluiseiland
  • 2016 - Omleggen vaarweg ter plaatse van Midden Binnentoeleidingskanaal
  • 2016 - Aanbrengen damwanden voor realisatie aanlegkade op de plek van het huidige Midden Binnentoeleidingskanaal
  • 2019 - Oplevering en ingebruikname zeesluis

Bruggenbouwers vervult een breed scala van beschikbare Vacatures Zeesluis IJmuiden - OpenIJ en is voor wat betreft deze vacatures betrokken van initiatieffase tot en met het beheer en onderhoud.