Projecten & opdrachtgevers bouw en infra

Bruggenbouwers vervult verschillende vacatures voor haar opdrachtgevers. Meestal met het perspectief op een vast dienstverband vanuit het kantoor van de opdrachtgever, maar in andere gevallen ook projectmatig bij winst van een langjarig infra gerelateerd project op lokatie. Hieronder een greep uit de verschillende multidisciplinaire projecten, die onze opdrachtgevers inmiddels (met hulp van de professionals van Bruggenbouwers) succesvol hebben afgerond, waar ze momenteel volop in de realisatie mee bezig zijn of waarbij de voorbereidingen worden getroffen na het winnen van de tender:

 • Vacatures A1/A27 Utrecht
 • Vacatures N206 Rijnlandroute
 • Vacatures Renovatie Velsertunnel
 • Vacatures SAA Verbreding A6 Parkway
 • Vacatures OpenIJ Zeesluis IJmuiden
 • Vacatures Zuidasdok
 • Vacatures Centrale As
 • Vacatures Renovatie Maastunnel
 • Vacatures Hoogwaterbescherming langs de Maas
 • Vacatures OV SAAL
 • Vacatures Rotterdamsebaan
 • Vacatures Ring Zuid Groningen
 • Vacatures IXAS
 • Vacatures Parallelstructuur A12
 • Vacatures Westfrisiaweg / N23
 • Vacatures SaaOne
 • Vacatures A4 ALL-Midden Delfland
 • Vacatures N33 Assen - Zuidbroek
 • Vacatures Parkstad Limburg
 • Vacatures Noord / Zuidlijn
 • Vacatures Avenue 2
 • Vacatures Ring Utrecht
 • Vacatures Zwolle spoort
 • Vacatures N31 De Haak om Leeuwarden
 • Vacatures Magnum Centrale Eemshaven
 • Vacatures Ruimte voor de Rivier
 • Vacatures Spoorzone Delft
 • Vacatures Rioolwaterzuiveringsinstallatie Utrecht 
 • Vacatures Ringweg Oost
 • Vacatures A13 / A16: Rotterdam
 • Vacatures MaVa - A-Lanes A15
 • Vacatures A4 / A10: aanleg spitsstroken
 • Vacatures Randweg Eindhoven
 • Vacatures De Schellingwouderbrug
 • Vacatures SAGO A1/A6 (Spoedpakket D)
 • Vacatures KARGO
 • Vacatures Wilhelminakanaal
 • Vacatures Randstadrail

Binnen de projecten van onze opdrachtgevers houden wij ons bezig met de volgende disciplines:
Beton- en Waterbouw, Wegenbouw, Woningbouw, Utilliteitsbouw, Railinfra, Ondergrondse Infratechniek, Verkeers- en Besturingstechniek, Dynamisch Verkeersmanagement (DVM), Renovatie, Restauratie, Baggeren, Industriebouw, Milieutechniek, Geotechniek, Geodesie, Stedelijke- en Ruimtelijke ontwikkeling, Verkeerskunde, Cultuurtechniek, Vastgoed, Watermanagement, Constructies, Bodemsanering, Milieukunde, Openbare Verlichting (OV), Verkeersregelinstallaties (VRI’s), Tunnel Technische Installaties (TTI’s), DRIP’s, Beweegbare Bruggen, Kabels & Leidingen, Funderingstechniek en Riolering.

Op de projecten van onze opdrachtgevers bemiddelen we doorgaans onderstaande functies:
Systems Engineer (SE), EMVI-coördinator, (BIM / Revit) Modelleur, (Primavera)planner, Assetmanager, Contractmanager, Contractdeskundige, Omgevingsmanager, Ontwerpcoördinator, Tekenaar, Ontwerper, Constructeur, Werkvoorbereider, Calculator, Uitvoerder, Projectcoördinator, Projectleider, Projectmanager, (Project)directeur, Afdelingshoofd, Coördinator beheer & onderhoud, Maintenance Engineer, Projectorganisator, Geotechnisch Adviseur, Tendermanager, Risicomanager, Ontwerpleider, Bouwplaatsmanager.

Bruggenbouwers
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524