Vacatures Avenue2

Bruggenbouwers wordt vaak gevraagd om mee te denken over de projectmatige inzet van technische professionals op grote multidisciplinaire infrastructurele / civiele projecten.

Zo wordt Bruggenbouwers ook betrokken bij de invulling van Vacatures Avenue2.

Project: AVENUE2

Avenue2 is een projectorganisatie, bestaande uit Strukton en Ballast Nedam. Deze organisatie is in het leven geroepen om de integrale gebiedsontwikkeling A2 Maastricht te realiseren. Het plan de Groene Loper zorgt voor een goede bereikbaarheid van Maastricht, doorstroming op de A2 bij knooppunt Geusselt en Europaplein en nieuwe kansen voor de ontwikkeling van de aangrenzende buurten door betere verkeersveiligheid en stedelijke vernieuwing van Maastricht-Oost. Uniek voor dit project is dat het bestaat uit een civiele component en een vastgoedcomponent die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Ruggengraat van het plan is:

  • de gestapelde tunnel, waardoor 80% van het huidige verkeer onder de grond gaat en bovengronds een woonerfklimaat ontstaat;
  • het groene, recreatieve lint voor fietsers en voetgangers, dat van de Landgoederenzone tot knooppunt Europaplein slingert;
  • 2 markante en herkenbare stadsentrees.

Start: In 2011 is Avenue2 gestart met voorbereidende werkzaamheden zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering, bodem- en archeologieonderzoek, kappen van bomen en het slopen van flats.

Duur: In het najaar van 2014 wordt het deelgebied Kruisdonk opgeleverd. Alles ten noorden van de fietsbrug De Groene Loper is dan gereed en wordt ingebruik genomen. Belangrijke andere mijlpalen:

  • Ingebruikname dubbellaagse tunnel eind 2016
  • Groene Loper gereed eind 2017
  • Realisatie vastgoed 2016 - 2026

Bruggenbouwers vervult een breed scala van beschikbare Vacatures Avenue2, en is voor wat betreft deze vacatures betrokken van ontwerp tot en met het beheer en onderhoud.