Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio West-Zuid

Aannemingsmaatschappij Van Gelder Regio West-Zuid

Bruggenbouwers wordt als toeleverancier veelvuldig uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures bij Van Gelder. Deze Vacatures bij Van Gelder betreffen zowel de permanente en projectmatige inzet van technische professionals.

De Vacatures bij Van Gelder betreffen:

 • Vacatures Van Gelder op het ontwerpbureau
 • Vacatures Van Gelder op het bedrijfsbureau / tenderafdeling
 • Vacatures Van Gelder gericht op de realisatie

Vacatures komen voor bij de verschillende business units van Van Gelder:

 • Vacatures Aannemingsmaatschappij Van Gelder
 • Vacatures Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken 
 • Vacatures Van Gelder Rail
 • Vacatures Van Gelder Telecom
 • Vacatures Van Gelder Verkeerstechniek
 • Vacatures Van Gelder Infraservices

Bedrijfsprofiel Van Gelder:

Van Van Gelder is gespecialiseerd in het initiëren, ontwerpen, realiseren en beheren van infrastructurele projecten, zowel boven- als ondergronds. Als integrale realisator van infraprojecten is Aannemingsmaatschappij Van Gelder actief in de gehele waardeketen van het bouwproces, vanaf de initiatieffase tot en met het beheer en onderhoud. De expertise en ervaring ligt zowel in de grote complexe en specialistische projecten alsmede in kleinere regionale projecten op het gebied van de ondergrondse en bovengrondse infrastructuur.

Aannemingsmaatschappij Van Gelder

 • Asfaltwerken
  De innovaties in asfalt zijn in de werkwijze van Aannemingsmaatschappij Van Gelder geïntegreerd. Zeer open asfaltbeton in één of twee lagen, geluidsreducerende en dunne deklagen, steenmastiekasfaltbeton en asfaltbeton in diverse kleuren zijn enkele asfaltvormen die worden toegepast. Aannemingsmaatschappij Van Gelder beschikt voor de asfaltproductie over drie productie-installaties. De asfaltwerken van Aannemingsmaatschappij Van Gelder worden onder integrale kwaliteitsborging uitgevoerd.
 • Bouw- en woonrijp maken
  Het bouw- en woonrijp maken van terreinen behoort tot de werkzaamheden van Aannemingsmaatschappij Van Gelder. In ieder stadium van dit proces worden activiteiten zorgvuldig uitgevoerd: bodemsaneringen, aanleg rioleringen, straatwerk etc.
 • Recreatieve voorzieningen 
  In Nederland is vrije tijd een belangrijk begrip. Recreatieve voorzieningen als stadsparken, recreatieparken en speelvoorzieningen worden door Aannemingsmaatschappij Van Gelder veelal in Design&Construct aangelegd.
 • Water en afvalwater
  Afvalwatertransport van zowel huishoudens als industrieën staan hoog op de maatschappelijke agenda, waarbij sinds een aantal jaren de effectiviteit van rioolstelsels toenemende aandacht heeft gekregen. Dit heeft geleid tot nieuwe onderdelen van rioolstelsels. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert werken in dit taakveld uit, vaak op basis van Design&Construct.

Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken

Langdurige benutting van ondergrondse infrastructuur, netwerken en installaties is vandaag de dag van groot belang voor opdrachtgevers en Van Gelder. Bestaande netwerken en voorzieningen worden eerst uitgenut voordat nieuwe aanleg wordt gepland. Deze duurzame beschikbaarheid vraagt om een doordacht ontwerp en advies: niet slechts een goede engineering en aanleg van netten bepaalt de gebruiksduur, met name het beheer en onderhoud is hiervoor bepalend.

 • Openbare verlichting
  Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken is actief in ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van openbare verlichting. Voor optimalisatie van het net van Openbare Verlichting beschikt Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken over een geautomatiseerd beheersysteem. Op basis van een quick scan of door een gegevensanalyse uit het beheersysteem kan Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken adviseren over beleids-, beheer- en technische aspecten.
 • Middenspanning en industrie
  Onder middenspanningsinstallaties worden elektrische installaties (bekabeling, transformatoren, beveiligingssysteem, schakelsysteem) met een voltage tussen de 1 en 50 kilovolt verstaan. Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken verricht ook de aanleg van netten met een spanning van 50 tot 110 kilovolt. Daarnaast worden specifieke diensten geleverd voor industrie zoals bijvoorbeeld NEN3140 scans, doormeting van installaties op rendement en power checks.
 • Transportnetten voor energie en water
  De grote nuts- en energiedistributiebedrijven in Nederland zijn de opdrachtgevers voor de aanleg van energie- en waternetten. Naast laag- en middenspanningsenergienetten en ondergrondse hoogspanningsnetten, realiseert Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken watertransportnetten, gastransport en stadsverwarmingprojecten. Door industriële opdrachtgevers wordt Van Gelder Kabel-, Leiding- en Montagewerken ingeschakeld voor de aanleg van proceswater- en koelwaterleidingen.

Van Gelder Rail

Van Gelder Rail voert een breed scala aan activiteiten uit rondom en aan het spoor. Daarbij valt te denken aan kabel- en wisselverwarmingswerkzaamheden, ATB VV, ERTMS, werkzaamheden aan het seinwezen, NVW (spoorwegveiligheid), VWS (3kV en 1500 V), railboorsysteem (Cembre-methode) en spoorkruisingen.

Van Gelder Telecom

Data- en telecommunicatie is bij Van Gelder Telecom onderdeel van het integrale dienstenpakket, waarmee zij haar opdrachtgevers ontzorgt. Van Gelder Telecom ontwikkelt, bouwt en onderhoudt veelal op glasvezel gebaseerde, data- en telecommunicatie netwerken

Van Gelder Verkeerstechniek

Gelder Verkeerstechniek is een professionele speler in de markt van verkeersgerelateerde infraprojecten. Een kenmerkende specialisatie van Van Gelder Verkeerstechniek is het ontwerpen en realiseren van Dynamisch VerkeersManagement (DVM) systemen.Tot de werkzaamheden van Van Gelder Verkeerstechniek behoren onder meer de aanleg van spitsstroken, aanleg van kabels, monitoring door middel van camera's, het plaatsen en programmeren van verkeersregelinstallaties, het plaatsen en in werking stellen van matrixborden en het verzorgen van overige bebordingssystemen

Van Gelder Infraservices
Het beheer van en onderhoud aan hoog en laag spanningsinstallaties en bestaande kabel- en leidingstelsels wordt door een team van specialisten uitgevoerd.


 

Deel dit bedrijf