Alliander

Alliander

Bruggenbouwers wordt als toeleverancier veelvuldig uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures bij netwerkbedrijf Alliander. Deze Vacatures bij Alliander betreffen zowel de permanente en projectmatige inzet van technische professionals.

De Vacatures Alliander betreffen:

  • Vacatures Alliander gericht op onderhoud

  • Vacatures Alliander gericht op realisatie en uitbreiding van het netwerk
  • Vacatures Alliander gericht op engineering en ontwerp

Vacatures Alliander gericht op de netwerkbedrijven waaruit ze bestaat:

  • Vacatures Alliander - Liander
  • Vacatures Alliander - Endinet
  • Vacatures Alliander - Liandon

Bedrijfsprofiel Alliander:

Netwerkbedrijf Alliander wordt gevormd door Liander, Endinet en Liandon. Samen zorgen wij voor onderhoud, vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van het energienetwerk. Via ons netwerk transporteren we elektriciteit en gas naar 3,3 miljoen klanten in Nederland.Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Met ons werk maken wij wonen, werken, transport en recreatie mogelijk. Wij willen de samenleving versterken door vrije toegang tot de energie-infrastructuur en onze klanten meer inzicht in hun energieverbruik te geven:

Edinet
In de regio’s Eindhoven en Oost-Brabant brengt Endinet energie bij 400.000 klanten. We zorgen voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het energienetwerk en we verzamelen meterstanden

Liandon is het expertcentrum van Alliander. Onze specialist in duurzame energietechnologie, verduurzaming, technische innovaties, complexe energienetten. Grote klanten helpen we met oplossingen voor hun complexe energievraagstukken. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van intelligente netten, het aansluiten van windparken op zee of het ontwerpen van reinigingsinstallaties voor biogas.

Liander
In de provincie Gelderland, Noord-Holland, Friesland, Flevoland of Zuid-Holland krijgt u gas en elektriciteit via het netwerk van Liander. Liander heeft 2,9 miljoen klanten in deze regio’s. We werken er voortdurend aan onderhoud, vernieuwing, uitbreiding en aanpassing van onze netwerken.

Deel dit bedrijf