Ballast Nedam Infra Projecten

Ballast Nedam Infra Projecten

Bruggenbouwers wordt als bemiddelingsbureau veelvuldig uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures Ballast Nedam. Deze Vacatures bij Ballast Nedam betreffen zowel de permanente en projectmatige inzet van technische professionals.

De vacatures bij Ballast Nedam betreffen:

Vacatures Ballast Nedam  -  ontwerpbureau / engineeringsafdeling
Vacatures Ballast Nedam  -  bedrijfsbureau / tendermanagement
Vacatures Ballast nedam  -  (internationale) realisatie

Vacatures bij Ballast Nedam komen voor bij de verschillende clusters:


 • Vacatures Ballast Nedam - Infra Speciale Projecten
 • Vacatures Ballast Nedam - Parking
 • Vacatures Ballast Nedam - Bouw & Ontwikkeling Speciale Projecten 
 • Vacatures Ballast Nedam - Specialismen
 • Vacatures Ballast Nedam - Toelevering

Bedrijfsprofiel Ballast Nedam:
Ballast Nedam werkt aan de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. De werkgebieden hebben een sterke samenhang en vormen samen onze leefomgeving. Ballast Nedam focust daarbinnen op integrale projecten en op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen. Op een aantal expertisegebieden zijn we ook internationaal actief.

 • Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling 
  Ballast Nedam Bouw & Ontwikkeling is specialist in de realisatie van grotere complexe bouwprojecten, of projecten met een afwijkend risicoprofiel. Het gaat om utilitaire projecten en (hoogbouw) woningprojecten
 • Ballast Nedam Infra Speciale Projecten
  Ballast Nedam werkt aan de vier werkgebieden huisvesting, mobiliteit, energie en natuur. De werkgebieden hebben een sterke samenhang en vormen samen onze leefomgeving. Ballast Nedam focust daarbinnen op integrale projecten en op de nichemarkten industriebouw, offshore windmolens, secundaire grondstoffen en alternatieve brandstoffen.
 • Met Ballast Nedam Parking bieden we op het werkgebied mobiliteit complete oplossingen voor parkeren en Ballast Nedam Geluidwering ontwerp, bouwt en realiseert geluidwerende voorzieningen op en langs infrastructurele projecten
 • Ballast Nedam Specialismen
  Ballast Nedam Specialismen heeft als focus producten en dienstverlening op projectmatige basis:
  - funderingstechnieken;
  - bouwkuipen
  - engineering
  - asfalt
  - voorspantechniek;
  - landschapsinrichting;
  - groen- en wegonderhoud;
  - milieutechniek en -advies;
  - tankstations (met CNG en Biotmethaan als speciale aandachtspunten);
  - fleetcare;
 • Ballast Nedam Toelevering richt zich op toelevering van grondstoffen en prefab (beton)producten die op basis van een industrieel proces worden vervaardigd.  We winnen en produceren op grote schaal grondstoffen als zand, grind, klei en gebroken rots. Bodemrijkdommen die na bewerking uitstekend kunnen worden toegepast in de beton- en asfaltindustrie en in projecten op het gebied van water-, spoorweg- en wegenbouw. We ontwikkelen en realiseren ontgrondingsprojecten en beschikken over winlocaties en grondposities in binnen- en buitenland.


Deel dit bedrijf