Boskalis Nederland B.V.

Boskalis Nederland B.V.

Bruggenbouwers wordt als bemiddelaar in de civieltechnische sector vaak uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures bij Boskalis Nederland. Deze Vacatures bij Boskalis Nederland betreffen zowel de permanente en projectmatige inzet van technische professionals.

De vacatures bij Boskalis Nederland betreffen de volgende specialistische disciplines:


  • Vacatures Boskalis technisch onderzoek en haalbaarheid

  • Vacatures Boskalis milieutechniek

  • Vacatures Boskalis aanleg (havens, waterwegen en civiele constructies)

  • Vacatures Boskalis Beheer en onderhoud 

Vacatures bij Boskalis Nederland komen voor bij de verschillende BU's:


  • Vacatures Boskalis Baggeren en Grondverzet (havens, landaanwinning, kust- en oeverbescherming, zand- en grindhandel)

  • Vacatures Boskalis Infrastructuur (beton- en wegenbouw)

  • Vacatures Boskalis Specialistisch grondverzet  

  • Vacatures Boskalis Grondhandel 

Bedrijfsprofiel Boskalis Nederland:

Boskalis Nederland legt zich vooral toe op baggeren en grondverzet. Aanleg en onderhoud van havens, landaanwinning, kustbescherming en bouwrijp maken van grond zijn onze belangrijkste activiteiten.
Daarnaast biedt Boskalis Nederland ook een breed scala aan onshore producten en diensten voor tank terminals, petrochemische en industriële klanten. Het bedrijfsonderdeel dat voorheen onder de noemer MNO Vervat actief was vult dit aanbod aan met de realisatie en het onderhoud van (spoor)wegen en civiele constructies. Samen zijn wij een multispecialist die de rol van hoofdaannemer op zich kan nemen in complexe Design, Construct & Maintenance –projecten. We bieden onze opdrachtgevers een unieke combinatie van kennis en kunde in waterbouw, grondwerken en civiele infrastructuren.
Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, offshore energy en inland infra. Boskalis concentreert zich op projecten in de markt voor energie, de markt voor havens en de markt voor infra. Onze voornaamste opdrachtgevers zijn oliemaatschappijen, havenexploitanten, overheden, rederijen, internationale projectontwikkelaars, verzekeraars en mijnbouwbedrijven.


Deel dit bedrijf
Bruggenbouwers
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183