Gebr. Van Kessel

Gebr. Van Kessel

Bruggenbouwers wordt als bemiddelaar in de civieltechnische sector vaak uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures bij Gebr. van Kessel . Deze Vacatures bij Gebr. van Kessel betreffen zowel de permanente als de projectmatige inzet van technische professionals.

De vacatures bij Gebr. van Kessel betreffen de volgende disciplines gerelateerd aan asfalt en beton:


  • Vacatures Gebr. van Kessel Advies en ontwerp

  • Vacatures Gebr. van Kessel Asfaltproductie en asfaltonderzoek

  • Vacatures Gebr. van Kessel Betonreparaties

  • Vacatures Gebr. van Kessel (Groen) onderhoud

Vacatures bij Gebr. van Kessel  komen voor bij de verschillende onderdelen:

  • Vacatures Gebr. van Kessel Wegenbouw

  • Vacatures Gebr. van Kessel Sport- en cultuurtechniek

  • Vacatures Gebr. van Kessel Speciale technieken en producten 

  • Vacatures Gebr. van Kessel Integraal onderhoud 

Bedrijfsprofiel  Gebr. van Kessel :
Gebr. van Kessel is een verrassend veelzijdige onderneming die civiele projecten uitvoert voor Rijkswaterstaat, Provincies, Gemeenten, Haven- en Waterschappen. De aanleg en het onderhoud van infrastructuur vormen onze kernactiviteiten. Al meer dan een halve eeuw zijn wij actief in het aanleggen en onderhouden van wegen, parkeervoorzieningen, bedrijfsterreinen, binnenstedelijke reconstructies, het bouw- en woonrijp maken van terreinen, rioleringswerkzaamheden en bergbezinkbassins. 

Deel dit bedrijf
Bruggenbouwers
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083