GP Groot Infra

GP Groot Infra

Bruggenbouwers wordt als bemiddelaar in de civieltechnische sector vaak uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures bij GP Groot. Deze Vacatures bij GP Groot betreffen zowel de permanente als de projectmatige inzet van technische professionals.

De vacatures bij GP Groot Infra betreffen de volgende disciplines:

  • Vacatures GP Groot Engineering en ontwerp
  • VacaturesGP Groot  Bouw- en woonrijpmaken
  • Vacatures GP Groot Sloopwerken en recycling 
  • Vacatures GP Groot Bodemsanering 
  • Vacatures GP Groot Ondergrondse containers
  • Vacatures GP Groot Rioolbeheer

Vacatures bij GP Groot komen voor bij de verschillende onderdelen:


  • Vacatures GP Groot Afvalinzameling en recycling 
  • Vacatures GP Groot Duurzame Mobiliteit 
  • Vacatures GP Groot Infra en Engineering 

Bedrijfsprofiel GP Groot:
GP Groot is een regionaal fullservice infrabedrijf. Projecten worden gerealiseerd vanaf initiatieffase en schetsontwerp tot en met realisatie en onderhoud. Dit kan op basis van een bestek, design & construct, in bouwteam of turnkey. Onderstaande activiteiten worden uitgevoerd door de bedrijfsonderdelen van GP Groot infra en engineering: infra, rioolservice, Hink Bestratingen en HB Adviesbureau.

Deel dit bedrijf