Heijmans

Heijmans

Bruggenbouwers wordt als bemiddelingsbureau veelvuldig uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures Heijmans. Deze Vacatures bij Heijmans betreffen zowel de permanente en projectmatige inzet van technische professionals.

De vacatures bij Heijmans betreffen de volgende disciplines:

  • Vacatures Heijmans Ontwerp

  • Vacatures Heijmans Bouw

  • Vacatures Heijmans Beheer en onderhoud

  • Vacatures Heijmans Exploitatie

Vacatures bij Heijmans komen voor bij de verschillende BU's:

  • Vacatures Heijmans Grote Integrale Projecten 

  • Vacatures Heijmans Civiel   

  • Vacatures Heijmans Wegen

  • Vacatures Heijmans Bouw (Vastgoed, woningbouw, utilteit) 

Bedrijfsprofiel Heijmans:

Heijmans bouwt aan de ruimtelijke contouren van morgen. Een omgeving waarin energie en ruimte schaarser worden en slimme oplossingen vereist zijn. Deze aspecten, duurzaamheid van energie en ruimte, zullen de gebouwde omgeving voor een belangrijk deel gaan bepalen. Daarbij stellen de gebruikers ervan steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de gebouwen en wegen die zij gebruiken. Dit vraagt om zorgvuldigheid en gedegen kennis en ervaring. Bij Heijmans wordt samen gewerkt aan integrale oplossingen voor mobiliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en comfort:

  • Heijmans Wegen legt daarbij de focus op mobiliteit voor de weggebruiker en het netwerk van wegen in Nederland, maar ook de inrichting van de openbare ruimte.
  • Heijmans Civiel richt zich op de locatiegebonden en ondergrondse infrastructuur, van beton, kabels en leidingen tot high tech voorzieningen, installaties en netwerken.

Deel dit bedrijf