Ploegam BV

Ploegam BV

Bruggenbouwers wordt als bemiddelingsbureau binnen de Civiele Techniek vaak uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures bij Ploegam. Deze Vacatures bij Ploegam betreffen zowel de permanente als de projectmatige inzet van technische professionals.

De vacatures bij Ploegam op de verschillende disciplines betreffen:

 • Vacatures  Ploegam Ontwerp 

 • Vacatures  Ploegam Projectbureau

 • Vacatures  Ploegam Tendermanagement

 • Vacatures  Ploegam Milieu / kwalliteit / vergunningen/ proces

 • Vacatures  Ploegam Realisatie

Vacatures bij Ploegam komen voor binnen de volgende vakgebieden:


 • Vacatures Ploegam Grond-, Weg en Waterbouw

 • Vacatures Ploegam Dijkverzwaringen 

 • Vacatures Ploegam Saneringen 

 • Vacatures Ploegam Cultuurtechnische werken 

 • Vacatures Ploegam Transporten 

 • Vacatures Ploegam Maatvoering 

Bedrijfsprofiel Ploegam:
Ploegam werkt dagelijks aan het mooier, veiliger en duurzamer maken van ons land. Door dijken te verzwaren, bruggen aan te leggen, de loop van een rivier te verplaatsen of wegen aan te leggen. Het kunnen grote projecten zijn met veel impact op de omgeving of juist kleine klussen. Maatvoering met behulp van GPS is een specialisme binnen het bedrijf. De in- en uitmeting van de projecten gebeurt door een eigen team. Hiermee wordt voorzien in de totale maatvoering en aanlevering van de gewenste gegevens aan de opdrachtgevers. Ook diverse machines worden via GPS aangestuurd, waardoor er met precisie gewerkt kan worden. Onze werkzaamheden bestaan oa uit:

 • Dijkverzwaringen
 • Afgraven terreinen voor winning van delfstoffen
 • Cultuurtechnische werken
 • (Water-) bodemsaneringen
 • Rioleringswerken
 • Wegverhardingen
 • Groot grondverzet
 • Betonwerken
 • Transporten
 • Containerverhuur en transport t.b.v. afvalstoffen
 • Zandblazen
 • Leveren van zand, grond en grind


Deel dit bedrijf