LievenseCSO

LievenseCSO

Bruggenbouwers wordt als bemiddelingsbureau vaak uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures bij Lievense. Deze Vacatures bij Lievense betreffen zowel de permanente als de projectmatige inzet van technische professionals.

De Vacatures bij Lievense zijn gericht op advisering, engineering, contract- en assetmanagement:

 • Vacatures Lievense Ontwerp en Engineering 

 • Vacatures Lievense Voorbereiding 

 • Vacatures LievenseI Realisatie

 • Vacatures Lievense Monitoring

Vacatures bij Lievense komen voor binnen de volgende segmenten:

 • Vacatures Lievense Leidingen-infrastructuur

 • Vacatures Lievense Waterbouw
 • Vacatures Lievense Bodembeheer
 • Vacatures Lievense Ruimtelijke Milieuvraagstukken
 • Vacatures Lievense Havens en vaarwegen
 • Vacatures Lievense Civiele Constructies
 • Vacatures Lievense Waterkering en beheer

Bedrijfsprofiel Lievense:
Een gedegen infrastructuur draagt bij aan de ontwikkeling van een samenleving. Die infrastructuur dient duurzaam te zijn en daarbij optimaal rekening met milieudoelen te houden. Op die manier werkt Lievense. Duurzaam met oog voor mens, economie en samenleving. Lievense is een multi disciplinair ingenieursbureau dat in haar ruim 45 jarig onafhankelijke bestaan een reputatie heeft hoog te houden, zowel nationaal als internationaal. In de werkvelden leidingen, water, bodem en milieu is Lievense een specialist met zeer hoogwaardige kennis en inzichten.

Deel dit bedrijf