Traffic Service Nederland B.V.

Traffic Service Nederland B.V.

Traffic Service Nederland heeft het unieke vermogen om voor uw verkeersprojecten - zowel van tijdelijke als permanente aard - oplossingen aan te reiken die een optimaal resultaat garanderen. Iedere verkeersaanpassing behandelen wij als een uniek vraagstuk. Een werkwijze die een optimale oplossing, een gedegen ontwikkeling en een perfecte uitvoering waarborgt. Voor alle betrokken partijen, de weggebruiker voorop. Traffic Service Nederland levert de volgende diensten:

 • Het ontwerpen van tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Verzorgen van vergunningsaanvragen e.a. administratieve zaken

 • Snel en vakkundig toepassen / plaatsen en onderhouden van tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Coördineren van kleine en grote (complexe) verkeersprojecten

 • Verhuren van VRI's en tijdelijke rijbaanverlichting

 • Uitwerken van verkeersplannen

 • Bestekvoorbereiding tijdelijke verkeersmaatregelen

 • Adviseren over doorstroming met behulp van doorstromingsberekeningen en verkeersmodellen

 • Verkeersregelaars

 • Verzorgen van de BRL 9101 opleidingen

 • Verhuur van bebording, tekstwagens, actiewagens, barrier, etc.


Deel dit bedrijf