VBK

VBK

De oorsprong van de VBK Groep is de beton- en waterbouw. Geen wonder dat de binnen de VBK Groep aanwezige ervaring immens te noemen is. Qua betonbouw en waterbouw hebben we veel gemalen, onderdoorgangen, rioolwaterzuiveringen en bruggen mogen realiseren. 

Projecten op het gebied van grondwerk betreffen ondermeer het bouw- en woonrijpmaken van terreinen en (toekomstige) woonwijken. Steeds vaker nemen wij hierbij ook de engineering voor onze rekening en een gedeelte van de voorbereiding waaronder het vergunningentraject. Dit geldt ook voor de aanleg van bijvoorbeeld parkeerterreinen, sportvelden en overige verhardingen. De discipline grond- en wegenbouw is vaak een belangrijke schakel in de voorbereiding en laatste fase van een project (d.i. aanleggen van de infrastructuur) en daarmee onmisbaar bij het uitvoeren van totaalprojecten.

De VBK Groep realiseert zowel ondergrondse als bovengrondse leidingwerken. De projecten lopen uiteen van grote ondergrondse transportleidingen en distributienetten. Hoewel de grootte en het karakter van de werken varieert, wordt ieder werk met dezelfde voortvarendheid en kwaliteit opgepakt.

Binnen de VBK Groep beschikken we over een eigen afdeling Ontwerp en Engineering. Deze afdeling bestaat uit vakkundige projectcoördinators / bestekschrijvers, constructeurs, ontwerpers / AutoCAD tekenaars en maatvoerders. De afdeling Ontwerp en Engineering werk ondersteunend aan de aktiviteiten op vlak van beton & waterbouw, grondwerk en ondergrondse enbovengrondse leidingwerken: 

 • Ontwerp & Engineering:
  Het maken van constructieve berekeningen, tekeningen en bestekken  

 • Landmeten:
  Het verrichten van landmeetkundige activiteiten voor civieltechnische, utilitaire en woningbouw projecten

 • Overige diensten:
  •Revisietekeningen;
  •Tekeningen van (in)metingen;
  •Ramingen;
  •Aanvragen van vergunningen;
  •Coördinatie en overleg.Deel dit bedrijf