Vialis bv

Vialis bv

Vialis heeft het complete portfolio in huis om u te ontzorgen. Van idee en ontwerp tot realisatie, beheer en onderhoud. Dát is de kracht van Vialis. Als klant kiest u of u gebruik wilt maken van het totaalpakket, of van onderdelen daaruit. 
Vialis zoekt continu naar manieren om samen met partners en opdrachtgevers de groeiende mobiliteitsbehoefte van mensen en goederen te ondersteunen. Dat doen we binnen zo kort mogelijke tijd en tegen de hoogste economische opbrengsten. We hebben alle kennis en kunde in huis om ideeën voor innovatieve mobiliteitsoplossingen te realiseren en deze vervolgens in de markt te zetten.

Een goede leefbaarheid, bereikbaarheid en duurzaamheid. Dat is van essentieel belang voor een kwalitatieve leefomgeving. Het wegverkeer speelt daarin een belangrijke rol. Vialis kan op dat gebied op verschillende manieren iets voor u betekenen. Onze activiteiten richten zich op het hoofdwegennet tot en met het beter benutten van de lokale infrastructuur door het inzetten van slimme ICT-oplossingen.

Ook op het water wordt het steeds drukker. Vialis is dé expert als het gaat om het leveren en onderhouden van hoogcomplexe technische (veiligheids)installaties in waterbouwkundige projecten als tunnels, bruggen en sluizen. Daarnaast kunnen bewezen mobiliteitsoplossingen op de weg ook worden ingezet voor een goede verkeersdoorstroming op het water.

In de wereld van het spoor zijn vooral veiligheid en beschikbaarheid cruciaal. Vialis-dochter VRS Railway Industry levert op beide terreinen een belangrijke bijdrage. We ontwikkelen en leveren wereldwijd producten en systemen voor de railinfrastructuur. Daarbij gaat het met name om overwegen, seinen en wisselstellers. Dankzij diverse technische verbeteringen kan Vialis met haar producten de doorstroming op het spoor helpen verbeteren en de beschikbaarheid ervan garanderen

 

Deel dit bedrijf