Vacatures Westfrisiaweg / N23

Bruggenbouwers wordt vaak gevraagd om mee te denken over de projectmatige inzet van technische professionals op grote multidisciplinaire infrastructurele / civiele projecten.

Zo wordt Bruggenbouwers ook betrokken bij de invulling van Vacatures Westfrisiaweg / N23

Project: Westfrisiaweg / N23 

Het tracé van de N23 Westfrisiaweg verbindt west en oost in Noord-Holland. Samen met elf gemeenten uit de regio, het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en het ministerie van Infrastructuur en Milieu wordt gewerkt aan een veilige en vlotte verbinding voor alle weggebruikers en omwonenden. Een verbinding die vrijer van obstakels is voor het doorgaand autoverkeer. Die fietsers en voetgangers meer veilige oversteekplaatsen biedt en sluipverkeer uit de dorpen houdt:

Start: De aannemer start, als alles volgens planning loopt, in het najaar van 2014 met het project N23 Westfrisiaweg. Voordat de aannemer met zijn werkzaamheden kan beginnen aan de N23 Westfrisiaweg zelf, moet echter eerst het een en ander voorbereid worden. Een voorbeeld hiervan is het verplaatsen van kabels en leidingen langs het toekomstige tracé, alsmede het dempen van sloten en graven van nieuwe watergangen, maar ook het uitvoeren van verschillende onderzoeken zoals archeologie en verhardingen.

Duur: Volgens de huidige planning is het tracé in 2017 gereed.

Bruggenbouwers vervult een breed scala van beschikbare Vacatures Westfrisiaweg / N23 en is voor wat betreft deze vacatures betrokken van initiatieffase tot en met het beheer en onderhoud.Bruggenbouwers
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978