Witteveen+Bos

Witteveen+Bos

Bruggenbouwers wordt als toeleverancier vaak uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures bij Witteveen+Bos. Deze Vacatures bij Witteveen+Bos betreffen zowel de permanente als de projectmatige inzet van technische professionals.

De Vacatures bij Witteveen+Bos betreffen de volgende specialismen:


 • Vacatures Witteveen+Bos Ontwerpmanagement

 • Vacatures Witteveen+Bos Constructies en geotechniek

 • Vacatures Witteveen+Bos Systems Engineering en procesmanagement

 • Vacatures Witteveen+Bos Projectmanagement

 • Vacatures Witteveen+Bos Contractmanagement

Vacatures bij Witteveen+Bos binnen de te onderscheiden sectoren:

 • Vacatures Witteveen+Bos Infrastructuur en Mobiliteit

 • Vacatures Witteveen+Bos Delta's, Kusten, Rivieren

 • Vacatures Witteveen+Bos Energie, Water en Milieu

 • Vacatures Witteveen+Bos Gebouwde Omgeving

Bedrijfsprofiel Witteveen+Bos:
Witteveen+Bos levert advies- en ingenieursdiensten voor projecten in de sectoren water, infrastructuur, milieu en bouw. Typerend voor onze werkwijze is de multidisciplinaire projectaanpak. Onze opdrachtgevers zijn overheden, het bedrijfsleven, industrie en verschillende soorten samenwerkingsverbanden.

 • Water: Voor Witteveen+Bos omvat het werkgebied water de gehele waterketen en het gehele watersysteem. Onze grote groep specialisten geeft advies over waterwinning, bereiding van drinkwater, riolering, procesautomatisering, behandeling en hergebruik van afvalwater, watermanagement en waterbouw.
 • Infrastructuur: Weg-, spoor- en waterbouw, in de loop der jaren is er in binnen- en buitenland een infrastructuur ontstaan die enerzijds opvalt door grootschaligheid en anderzijds door verfijning. Witteveen+Bos heeft op veel verschillende niveaus een bijdrage geleverd aan deze ontwikkelingen.
 • Milieu: Om tot duurzame ontwikkeling te komen, werken de milieu-ingenieurs van Witteveen+Bos nauw samen met alle disciplines. Onze milieuspecialisten kijken verder dan de grenzen van hun eigen vak. Dit leidt tot innoverende ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, zoals de recente ontwikkeling van het Factory of the Future-concept laat zien. Werkgebieden: Omgevingsbeleid, Milieueffectrapportages, Omgevingsrecht en vergunningen, Omgevingseconomie, Bodemgebruik en ondergrond, Landschap en cultuurhistorie, Afvalstoffen, Lucht, stikstofdepositie en geur, Geluid, Trillingen, Klimaat, Integraal omgevingsonderzoek, Cradle to cradle
 • Bouw: Bouwkunde mag tot de klassieke vakgebieden voor ingenieurs gerekend worden. Witteveen+Bos heeft er dan ook een lange traditie in opgebouwd. De continue ontwikkeling van onze expertise wordt gegarandeerd door de verregaande interdisciplinaire samenwerking die onze werkwijze kenmerkt en de professionaliteit van onze bouwspecialisten


 

Deel dit bedrijf