Traffic & More

Traffic & More

Traffic & More denkt op een creatieve, innovatieve wijze met u mee over tijdelijke verkeersmaatregelen bij mobiliteitsvraagstukken. Of het nu gaat om wegafzettingen, afsluitingen of omleidingen van het verkeer, wij hebben voor u een passend antwoord. Ons team beschikt over zeer ruime kennis van en ervaring in tijdelijke verkeersmaatregelen

T&M Advice
Ondersteunt Wegbeheerders bij hun verantwoordelijkheden voor het beheer van de weg bij wegwerkzaamheden. De wegbeheerder is verantwoordelijk voor het toepassen van de juiste verkeersmaatregel en moet het verkeer informeren over de toestand van de weg en eventuele aanpassingen in de te volgen route.

T&M Engineering
Het voorkomen van hinder bij wegwerkzaamheden. De balans tussen doorstroming en veiligheid. De impact op de omgeving en de werkruimte van de aannemer. Traffic & More Engineering is dagelijks op zoek naar het optimale ontwerp.
Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn innovatieve toepassingen, wet- en regelgeving, verkeersstromen, hinderbeleving, wegprofielen. De ervaren ingenieurs van T&M analyseren de situatie vanuit het oogpunt van de omgeving, de weggebruiker en de wegwerker. Dit resulteert in de volgende producten:
• Bestekstekeningen verkeersomleiding.
• Verkeersplannen
• Project Support
• Omgevingsmanagement

Traffic & More heeft bewust gekozen om naast het schrijven en tekenen van verkeersplannen, ook Project Support onder te brengen bij de Engineering

T&M Projects 
De afdeling uitvoering is gespecialiseerd in het veilig plaatsen van de tijdelijke verkeersmaatregelen. T&M bezit de kennis en ervaring op zowel het Hoofdwegennet, als op het Onderliggend wegennet. Rijstrook afzettingen, omleidingroutes, om en om regelingen, enzovoort, behoren tot de dagelijkse routine. Onderscheidend is Traffic & More vooral door de ervaringen in verkeerssystemen op de autosnelwegen

Deel dit bedrijf
Vacatures
inBreda
inGeldermalsen
inAmsterdam
inDen Bosch
inHoofddorp
inBreda - Hoofddorp
in's-Hertogenbosch - Utrecht
inAmsterdam
Bruggenbouwers
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577