VolkerInfra B.V.

VolkerInfra B.V.

Bruggenbouwers wordt als bemiddelingsbureau veelvuldig uitgenodigd om mee te denken bij de invulling van Vacatures Volkerinfra. Deze Vacatures bij Volkerinfra betreffen zowel de permanente en projectmatige inzet van technische professionals.

De Vacatures bij Volkerinfra betreffen:

 • Vacatures Volkerinfra - Ontwerpmanagement (Volker Infradesign)

 • Vacatures Volkerinfra - Procesmanagement / SE / Risico- en omgevingsmanagement / integrale planning / EMVI 

 • Vacatures Volkerinfra - Tendermanagement / Projectmanagement / Verkeersmanagement / Assetmanagement 

Vacatures komen voor bij een viertal afdelingen:


 • Vacatures Volkerinfra Integrale procesbeheersing 

 • Vacatures Volkerinfra Design & Build

 • Vacatures Volkerinfra PPP 

 • Vacatures Volkerinfra Assetmanagement 

Bedrijfsprofiel Volkerinfra:
Multidisciplinaire infrastructurele projecten. Dat is het werkveld van VolkerInfra. Met de juiste houding, kennis en competenties een antwoord geven op infrastructurele vraagstukken. Dat is onze uitdaging. Dat is onze ambitie
VolkerInfra is een jonge organisatie, opgericht door vier werkmaatschappijen van het VolkerWessels-concern: KWS Infra, Van Hattum en Blankevoort, Vialis en VolkerRail. Samen bouwen we aan de Nederlandse infrastructuur. Volkerinfra kent 4 specialistische afdelingen:

 • Integrale Procesbeheersing
  Procesmanagers, system engineers, risicomanagers, integrale kostendeskundigen, integrale planners, KAM-managers, documentmanagers en EMVI-plan schrijvers. Onze experts van Integrale Procesbeheersing ondersteunen de projectteams in alle fasen. DBFM wordt vooral toegepast bij complexe, integrale, multidisciplinaire, kapitaalintensieve en relatief grote projecten met een groot aantal verschillende fases, disciplines en bedrijven.

 • Design & build
  Design & Construct en Maintain (DCM) projecten, Omgevingsmanagement en Verkeersmanagement.
  Diverse professionals, zoals tender- en projectmanagers, omgevings- en verkeersmanagers, geven binnen VolkerInfra invulling aan deze afdeling en volgen de marktontwikkelingen en omgeving nauwgezet. Samen met de afdeling Integrale Procesbeheersing en Volker InfraDesign is de afdeling Design & Build verantwoordelijk voor de integrale en eenduidige aansturing van DC(M) tenders en projecten.

 • Volkerinfra PPP 
  VolkerInfra PPP vervult de aandeelhoudersrol (‘sponsor') in de Design Build Finance Maintain-projecten (DBFM) van VolkerInfra. VolkerInfra PPP vertaalt financiële termen in technische keuzes. En omgekeerd: in aanbestedingen leggen we verbinding tussen technische keuzes en de prijs van een bieding. Dat doen we voor zowel de realisatie als exploitatie. Een succesvolle bieding en uitvoering worden bij een DBFM-project niet alleen bepaald door een technische oplossing en een goede uitvoeringsmethode. Een PPP-project vereist andere competenties, zoals een solide businesscase met een verdienmodel dat de kasstromen van de komende 20 tot 30 jaar optimaliseert. Uitvoering en onderhoud hebben effect op de investeringen en de risico's. Het doel: een optimaal rendement-risicoprofiel en de beste financieringscondities.

 • Volkerinfra Assetmanagement
  Wegen, tunnels, viaducten, bruggen, vaarwegen, verkeers(management)systemen, elektronische of werktuigbouwkundige installaties. Zorgen voor optimale beschikbaarheid door het totale beheer en onderhoud van een object of areaal. Steeds meer opdrachtgevers vertrouwen dit volledig aan de markt toe. Als ‘goed huisvader' zorg dragen voor een waardevol bezit van de opdrachtgever. En dat is meer dan onderhoud alleen. Onderhoud op de juiste plek, op het juiste moment. Het doel: optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid tegen de laagste kosten over de gehele levenscyclus. VolkerInfra Assetmanagement implementeert probabilistisch risicogestuurd beheer en onderhoud. We bundelen kennis en kunde voor een integrale aansturing van multidisciplinaire projecten.
Deel dit bedrijf
Vacatures
inBreda
inGeldermalsen
inAmsterdam
inDen Bosch
inHoofddorp
inBreda - Hoofddorp
in's-Hertogenbosch - Utrecht
inAmsterdam
Bruggenbouwers
Marc Heijens
Cell phone: (06) 1177 8083
Marjan Keet
Cell phone: (06) 4130 4577
Maxime in 't Groen
Cell phone: (06) 3811 4524
Frank Laracker
Cell phone: (06) 3944 6978
Rorik Vesters
Cell phone: (06) 2419 4024
Sander Bochem
Cell phone: (06) 1256 9313
Lisanne Hobé
Cell phone: (06) 2419 4023
Patrick Bochem
Cell phone: (06) 5896 7183